Koszyk 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Madeleine Magdalena Szczęsna, będąca właścicielem serwisu internetowego www.madeleinebyms.pl, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis  („Serwis”) oraz klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym www.madeleinebyms.pl. Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych użytkowników oraz klientów.

1. Dostęp do Serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia produktów pod wskazany adres.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online.  W celu świadczenia na rzecz użytkowników Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newslettera oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej  Madeleine.

2. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

3. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

4. Dane osobowe

Dane osobowe klientów, dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
nr księgi rejestrowej GIODO

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających serwis internetowy www.madeleine.com oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Przetwarzając dane osobowe Madeleine  zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu serwisu internetowego www.madeleinebyms.pl jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych  osobowych – Madeleine Magdalena Szczęsna z siedzibą w Warszawie, ulica Borkowska 12, 04-853 – stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@www.madeleinebyms.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.

Niektóre odsyłacze zamieszczone w serwisie internetowym www.madeleine-jewelry.com mogą powodować automatyczne przekierowanie użytkownika na inne serwisy (strony) internetowe, w odniesieniu do których może obowiązywać polityka prywatności istotnie różniąca się od stosowanej przez 7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym celowe wydaje się szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu, przed podaniem przez użytkownika swoich danych osobowych.

5. Cookies

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszej Polityce odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu – Madeleine Magdalena Szczęsna z siedzibą pod adresem: ulica Borkowska 12, 04-853, Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich  usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania oraz analizowania statystyk odwiedzin Serwisu internetowego www.madeleine-jewelry.com.  Madeleine od informuje, że w niektórych przypadkach będzie gromadzić informacje generowane automatycznie w czasie wizyt użytkowników na stronie internetowej www.madeleinebyms.pl lub otrzymane za pośrednictwem poczty email. Dotyczy to w szczególności wykorzystania logów na serwerze do gromadzenia adresów IP użytkownika oraz plików „cookie”, jak również znaczników nawigacyjnych.

Madeleine odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany zasad stosowanej Polityki prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie użytkowników serwisu internetowego www.madeleine-jewelry.com

6. Linki  do innych stron internetowych

Serwis www.madeleine-jewelry.com może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.

7. Zmiany w Polityce prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników serwisu na łamach niniejszego Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 6 marca 2015 roku.

8. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu o kontakt na adres poczty elektronicznej: sklep@www.madeleinebyms.pl